SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Điều tra XNK hàng hóa DN ngoài NN 2013

ĐIỀU TRA XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC 2013

Quyết định

1. Phương án điều tra

2.1. Phiếu xuất khẩu

2.2. Phiếu nhập khẩu

3. Giải thích cách ghi phiếu

4.1. Phụ lục danh mục mặt hàng

4.2. Phụ lục danh mục nước

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI