SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019

1. Quyết định điều tra

2. Phiếu 01 HK (Áp dụng cho các DN kinh doanh vận tải hàng không, cảng hàng không và hỗ trợ vận tải hàng không)

3. Phiếu 02 HH (Áp dụng cho các DN kinh doanh vận tải biển và hỗ trợ vận tải biển, dịch vụ hàng hải)

4. Phiếu 03 BCVT (Áp dụng cho các DN kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông)

5. Phiếu 04 BH (Áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan)

6. Phiếu 05 DVTC (Áp dụng cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính)

7. Phiếu 06 DVK (Áp dụng cho các doanh nghiệp, trừ các DN có hoạt động chính là vận tải hàng không, vận tải biển, bưu chính, chuyển phát, viễn thông, bảo hiểm và ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính)

8. Phiếu 07 IF (Áp dụng cho các DN nhập khẩu hàng hóa)

9. Phụ lục 2. Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

10. Giải thích nội dung danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

11. Phụ lục 3. Danh mục nhóm mặt hàng

12. Phụ lục 4. Danh mục nước

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI