SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Điều tra doanh nghiệp 2019

Quyết định Điều tra Doanh nghiệp 2019

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Doanh nghiệp 2019

Bảng mã ngành VSIC 2018

Danh mục và nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Phiếu 1A và chuyên ngành: File Excel

Phiếu 1A: File PDF

Phiếu 1A.2: File PDF

Phiếu 1A.2m: File PDF

Phiếu 1A.3: File PDF

Phiếu 1A.4: File PDF

Phiếu 1A.5.1: File PDF

Phiếu 1A.5.2: File PDF

Phiếu 1A.5.3: File PDF

Phiếu 1A.6.1: File PDF

Phiếu 1A.6.2: File PDF

Phiếu 1A.7: File PDF

Phiếu 1A.8: File PDF

Phiếu 1A.9.1: File PDF

Phiếu 1A.9.2: File PDF

Phiếu 1A.9.3: File PDF

Phiếu 1B: File PDF

Phiếu 1E: File Excel File PDF

Phiếu 1Am: File PDF File Word

Phiếu 01/TMĐT_DN: File Excel

Phiếu 01/ĐTDN-CNC: File Excel File PDF

Phiếu 01/ĐTDN-SPCL: File PDF File Excel

Phiếu 2.1/ĐTDN-CNHT: File Word File PDF

Phiếu 2.1/ĐTDN-CNHTLTTP: File Word File PDF

Phiếu 2.2/ĐTDN-ĐGHT: File Word File PDF

Phiếu 2.2/ĐTDN-ĐGHTLTTP: File Word File PDF

Giải thích phiếu điều tra sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giải thích phiếu 1A.5.3

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI