SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Điều tra kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014

1. Phiếu số 01/HK Phiếu thu thập thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Doanh nghiệp (Áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, cảng hàng không và hỗ trợ vận tải hàng không)

2. Giải thích Phiếu số 01/HK

3. Phiếu số 02/HH Phiếu thu thập thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Doanh nghiệp (Áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển và hỗ trợ vận tải biển, dịch vụ hàng hải)

4. Giải thích Phiếu số 02/HH

5. Phiếu số 03/BCVT Phiếu thu thập thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Doanh nghiệp (Áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông)

6. Giải thích Phiếu số 03/BCVT

7. Phiếu số 04/BH Phiếu thu thập thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Doanh nghiệp (Áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm và dịch vụ khác có liên quan)

8. Giải thích Phiếu số 04/BH

9. Phiếu số 05/TCNH Phiếu thu thập thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Doanh nghiệp (Áp dụng cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính)

10. Giải thích Phiếu số 05/TCNH

11. Phiếu số 06/DVK Phiếu thu thập thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Doanh nghiệp (Áp dụng cho các doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp có hoạt động chính là vận tải hàng không, vận tải biển, bưu chính, chuyển phát, viễn thông, bảo hiểm và ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính)

12. Giải thích Phiếu số 06/DVK

13. QĐ 728/QĐ-TCTK Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về điều tra kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014.

14. Phụ lục 2 Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

15. Ví dụ ghi phiếu số 6

16. Một số lưu ý khi thực hiện

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI