SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê (12/7/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 6 năm 2019 (29/6/2019)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019 (29/5/2019)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019 (29/4/2019)
  Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh (9/4/2019)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
  Điều tra doanh nghiệp 2019 (4/3/2019)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI