LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (17/1/2023)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 (13/1/2023)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
  Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 (29/12/2022)
  Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2023 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (14/12/2022)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019 (24/7/2019)Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI