Trang chủ - Cục Thống Kê TP.HCM

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
TIN TỨC
Thông tin kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018 (29/7/2018)

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018 (29/6/2018)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018 (29/5/2018)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018 (29/4/2018)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018 (29/3/2018)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra Xuất nhập khẩu Dịch vụ định kỳ 6 tháng, năm (5/6/2018)Điều tra doanh nghiệp 2018 (23/3/2018)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Điều tra xây dựng 2018 (5/2/2018)
  Điều tra vốn đầu tư 2018 (10/1/2018)
  Tổng điều tra kinh tế 2017 - phiếu điều tra đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp và tôn giáo (5/5/2017)
  Điều tra công nghiệp hỗ trợ 2017 (28/3/2017)
  Tổng điều tra kinh tế 2017 - phiếu điều tra doanh nghiệp (1/3/2017)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI