SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thông tin kinh tế xã hội tháng 9 năm 2022 (30/9/2022)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hội nghị tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (29/9/2022)
  Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh (20/9/2022)
  Những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (12/9/2022)
  TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2022 (29/8/2022)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019 (24/7/2019)Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI