SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TIN TỨC
Bản tin kinh tế-xã hội tháng 12 năm 2023 (30/12/2023)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý IV và cả năm 2023 (29/12/2023)
  Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 (29/12/2023)
  Quyết định ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/11/2023)
  Chỉ thị về việc đầy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2023 (30/11/2023)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019 (24/7/2019)Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
LIÊN KẾT WEB
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI