SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Sửa đổi, bổ sung danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia: Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê (14/10/2021)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (2/10/2021)
  Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (2/10/2021)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 09 năm 2021 (29/9/2021)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 08 năm 2021 (29/8/2021)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019 (24/7/2019)Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI