SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

TIN TỨC
Thư chúc mừng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2021) (6/5/2021)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2021) (6/5/2021)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 04 năm 2021 (29/4/2021)
  Thông tin kinh tế xã hội tháng 03 năm 2021 (29/3/2021)
  Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh (22/3/2021)
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2019 (24/7/2019)Thông báo về việc quy định thời gian chi trả và nhận tiền công cung cấp thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 (31/5/2019)


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo định mức kinh phí Điều tra doanh nghiệp 2019 (30/5/2019)
  Thông báo định mức kinh phí Tổng điều tra dân số 2019 (30/5/2019)
  Điều tra Đổi mới sáng tạo năm 2019 (27/5/2019)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (2/4/2019)
  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/3/2019)
TỪ VIẾT TẮT
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI