SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (31/3/2020 13:42)Sách trắng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (31/3/2020 13:09)

Các tin khác:
Thực trạng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2016  (23/7/2019)
Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2016  (23/7/2019)
Tổng điều tra kinh tế 2017 – Thực trạng của 4 ngành công nghiệp và 9 ngành dịch vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017  (2/4/2019)
Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017  (2/4/2019)
Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017  (1/3/2018)

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI