SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Thông Báo Thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống Kê

 Ngày 17/01/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng (Thông báo số 07/TB-HĐTDCC). Tuy nhiên, để bảo đảm tổ chức tốt kỳ tuyển dụng công chức, Tổng cục Thống kê lùi thời gian tổ chức tuyển dụng tại Cụm thi Phía Nam (TP. Cần Thơ) lại một tháng; thời gian tổ chức tại Cụm thi Phía Bắc (TP. Hà Nội và Trường Cao đẳng Thống kê) giữ nguyên theo Thông báo số 07/TB-HĐTDCC. Cụ thể thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê như sau :

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (.pdf)

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI