SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Thông báo về hoàn thiện danh sách thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức tổng cục thống kê

 Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển liên hệ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (qua Phòng Tổ chức - Hành chính), số điện thoại 028 38248865 để báo tham gia thi tuyển hoặc không tham gia thi tuyển.

1. Thông báo về hoàn thiện danh sách thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê (.pdf)

2. Danh sách rà soát thông tin đăng ký thi tuyển, xét tuyển công chức Cục thống kê TP.HCM (.pdf)

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI