SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh (20/9/2022 08:08)Những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (12/9/2022 08:11)

Các tin khác:
Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.  (7/7/2022)
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022  (30/6/2022)
Thông báo tuyển dụng công chức của Cục Thống kê Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2022  (1/6/2022)
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh  (19/4/2022)
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội năm 2021  (29/12/2021)
Hướng tới cung cấp thông tin thống kê kịp thời, xác thực  (29/10/2021)
Sửa đổi, bổ sung danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia: Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê  (14/10/2021)
Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững  (2/10/2021)
Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia  (2/10/2021)
Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Cục Thống kê  (5/7/2021)
Những bất lợi khi giá heo hơi liên tục giảm  (2/7/2021)
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021  (29/6/2021)
Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam  (7/5/2021)
Thư chúc mừng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2021)  (6/5/2021)
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2021)  (6/5/2021)
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh  (19/4/2021)
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC  (17/3/2021)
Thông báo ngưng thu thập các mẫu báo cáo và phiếu điều tra trên phần mềm iQLTK của Công ty cổ phần TS24  (7/1/2021)
Các trang: 1  2  3  4  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI