SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Tổng điều tra kinh tế năm 2017

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

(SGGP).- Bắt đầu từ hôm nay 1-3, TPHCM triển khai điều tra kinh tế năm 2017 tại các quận, huyện. Số liệu thu thập được của TPHCM sẽ phục vụ cho cuộc tổng điều tra kinh tế 2017 trên phạm vi cả nước.

Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản đã thu thập trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam…

Theo đó, có 6 nhóm thông tin sẽ được thực hiện gồm: thông tin chung về cơ sở; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Cuộc điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến 30-5-2017.

Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-7 đến 30-7-2017.

THI HỒNG

(Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 1/3/2017)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI