SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Hội thảo triển khai Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 và xây dựng một số chỉ tiêu phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Thực hiện Quyết định 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, ban hành kèm theo Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị và các bước tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2019;

Thực hiện Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 về thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 03/10/2018, Cục Thống kê thành phố tổ chức hội thảo thông qua Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố và bàn thảo về việc điều tra bổ sung một số chỉ tiêu nhằm đáp ứng cho yêu cầu hoạch định chiến lược phát triển riêng của thành phố. Ông Huỳnh Văn Hùng, Cục Trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố chủ trì và phát biểu khai mạc hội thảo. Tham dự hội thảo có thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố và đại diện Viện nghiên cứu phát triển.

Được biết đây là lần thứ 5, cả nước tiến hành Tổng điều tra dân số. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở để đánh giá lại kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược, công tác hoạch định chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo giai đoạn 2021 - 2030. Dự kiến nội dung thu thập trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm thông tin thống kê về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình, thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư ….

Tại Hội nghị, đại diện Cục Thống kê đã trình bày một số nội dung chủ yếu về Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố: Mục đích và yêu cầu; đối tượng, đơn vị và phạm vi; nội dung và phiếu điều tra; thời điểm và thời gian điều tra; loại điều tra, người cung cấp thông tin và phương pháp thu thập thông tin; kế hoạch tiến hành; … Ngoài ra, đại diện Cục Thống kê cũng trình bày nội dung sơ bộ một số các chỉ tiêu bổ sung dành riêng cho Thành phố.

Các đại biểu thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích cực, tập trung chủ yếu vào nội dung: Chỉ tiêu, khái niệm, đối tượng điều tra, phương thức điều tra, … ngoài những nội dung thuộc phiếu điều tra của Trung ương. Phát biểu kết luận hội thảo, Ông Hùng Văn Hùng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố là đại diện các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đưa ra các ý kiến bằng văn bản và gởi đến Cục Thống kê trong thời gian sớm nhất và đề nghị Phòng Thống kê Dân số - Văn xã hệ thống hóa lại bằng văn bản các ý kiến góp ý tại hội thảo. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo thành phố hoàn thiện bộ chỉ tiêu cuối cùng cũng như phương thức điều tra bổ sung đáp ứng nhu cầu của thành phố.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Ông Huỳnh Văn Hùng - Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh - Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã triển khai Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 và trình bày bảng kê điều tra dành riêng cho thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Thanh Sang - Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố tiếp thu và trả lời các ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI