SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Hội nghị tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  

       Trong 02 ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022.

     Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê; Ông Võ Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê và gần 200 giám sát viên và điều tra viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày một số nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu nội dung chính của kế hoạch điều tra và một số nét thay đổi trong điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Giới thiệu quy trình chọn mẫu, thay mẫu; Hướng dẫn điền phiếu điều tra; Một số lưu ý và quy ước trong phiếu điều tra; Hướng dẫn phương pháp tính và kiểm tra biểu tổng hợp điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Một số vấn đề cần lưu ý trong đánh mã ngành, kiểm tra dữ liệu điều tra cơ sở SXKD cá thể. Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI thực hiện điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Thực hành phần mềm quản lý, giám sát điều tra cơ sở SXKD cá thể; Thực hành phần mềm điều tra CAPI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Khắc Hoàng nhấn mạnh Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích: Đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; Cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở SXKD cá thể; Tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng yêu cầu liên quan đến lĩnh vực tài khoản quốc gia; Đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng cuộc điều tra phải đảm bảo được bốn yêu cầu sau: (1) Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án; (2) Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; (3) Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; (4) Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước; bảo đảm tính so sánh quốc tế.

Để bảo đảm thực hiện công tác thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 được chính xác, đầy đủ và đúng tiến độ, Cục trưởng Nguyễn Khắc Hoàng có ý kiến như sau: Về công tác tập huấn, đề nghị các báo cáo viên cần truyền đạt đầy đủ, dễ hiểu cũng như cách giải quyết các vướng mắc và kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều tra. Hướng dẫn cụ thể các chương trình phần mềm: phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra; phần mềm CAPI thực hiện điều tra để phục vụ tốt cho công tác thu thập thông tin tại địa bàn sắp tới. Trong quá trình thực hiện nội dung bài giảng, các báo cáo viên cần tích cực tương tác với các đại biểu tham dự và đặt các câu hỏi thảo luận. Phòng Thu thập thông tin thống kê phân công công chức phụ trách, hỗ trợ kịp thời các đại biều để bảo đảm Hội nghị tập huấn được thông suốt và đúng tiến độ. Hội nghị cần được tổ chức theo phương pháp giảng dạy tích cực, có sự tương tác, trao đổi giữa báo cáo viên và học viên để bảo đảm hiệu quả. Các đại biểu tham dự tập huấn cần chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học, tham dự nghiêm túc, đầy đủ thời gian của Hội nghị. Các đồng chí Lãnh đạo Chi Cục Thống kê tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của Kế hoạch Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 trên địa bàn Thành phố để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định. Chỉ đạo các đại biểu của đơn vị mình tham gia Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng giờ. Các học viên tham dự cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung do các báo cáo viên truyền tải, tích cực nghiên cứu và thực hành trên phần mềm, nếu chưa rõ vấn đề gì cần đề nghị báo cáo viên giải thích. Về công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đề nghị công tác kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện, triệt để ngay từ bước tổ chức các lớp tập huấn đến công tác thu thập thông tin tại thực địa. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập thông tin phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê, phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI