SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê

Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê: 

Thực hiện Quyết định số 5292/KH-UBND  ngày 27 tháng 9  năm 2016  của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch phổ biến tuyên truyền Luật Thống kê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2016 Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, tổng công ty, công ty trực thuộc và cán bộ công chức làm công tác thống kê các sở, ngành thành phố (169 người); toàn thể CBCC ngành Thống kê thành phố (195 người) và 322 cán bộ phụ trách thống kê phường, xã, thị trấn.

Chủ trì hội nghị: Ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật Thống kê năm 2015 gồm 09 chương, 72 điều và 01 phụ lục về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 01 chương, 30 điều so với Luật Thống kê năm 2003) và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật thống kê 2015 đã tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc trong tiến trình hội nhập, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và khắc phục những bất cập của Luật thống kê 2003. Luật thống kê 2015 đã khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê trình bày một số nội dung chủ yếu của Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh của chủ tịch UBND thành phố; Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ TK & CNTT phổ biến Luật Thống kê và trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê (Nghị định 94/2016/NĐ-CP); Bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (Nghị định 95/2016/NĐ-CP); Ông Võ Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Thống kê trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Nghị định 97/2016/NĐ-CP).

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hinh1

 

Hinh2

 

Hinh3

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI