SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Báo cáo sơ kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng Phương án của BCĐ Trương ương và Kế hoạch của BCĐ Thành phố. Khái quát quá trình thực hiện Tổng điều tra và kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện nay như sau:

Theo kết quả tổng hợp từ công tác lập bảng kê: dân số của thành phố đến thời điểm 23/01/2019 là 8.859.688 người, tăng 64.823 người so với thời điểm 30/6/2018 (số liệu dân số của thành phố đến thời điểm 30/6/2018 là 8.794.865 người). Số liệu này chưa tính lực lượng bộ đội và công an. Như vậy, trong thời kỳ 10 năm 2009 - 2019 tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố là 2,15% năm. Bình quân một năm thành phố tăng khoảng 170.000 người, gần bằng dân số của một quận quy mô nhỏ ở thành phố.
Trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh đã lập bảng kê được 19.445 địa bàn (17.454 địa bàn bình thường và 1.991 địa bàn đặc thù) với tổng số hộ là 2.469.302 hộ địa bàn bình thường và 86.146 nhân khẩu địa bàn đặc thù.

Văn phòng BCĐ thành phố đã thưởng cho các BCĐ quận, huyện đã đạt thành tích tốt trong công tác: vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê và cập nhật bảng kê (4 quận: 7, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và 2 huyện: Nhà Bè, Củ Chi).

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, quan trọng, liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân. BCĐ Thành phố đề nghị BCĐ các cấp cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng Kế hoạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở để mọi tầng lớp dân cư hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phối hợp với lực lượng điều tra viên khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

- Trong quá trình triển khai, BCĐ các cấp cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo Tổng điều tra được thuận lợi. BCĐ các cấp chuẩn bị đủ lực lượng làm tổ trưởng, điều tra viên có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để thực hiện phiếu điện tử trong Tổng điều tra.

- BCĐ quận, huyện, phường, xã bám sát Kế hoạch của BCĐ Thành phố để tiếp tục triển khai các công việc trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo sơ kết quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện nay, Văn phòng BCĐ thành phố xin báo cáo BCĐ Thành phố và BCĐ Trung ương.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI