SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Hội nghị tập huấn công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Công văn số 02/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 23 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Vào lúc 13h30 ngày 07/9/2018. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra cho Chi cục Thống kê 24 quận, huyện và các giám sát viên cấp thành phố nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Mục đích của công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra nhằm thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên cả nước diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, phường, thị trấn; Giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) được phân công thực hiện thu thập thông tin; BCĐ các cấp nắm được số lượng ĐBĐT làm cơ sở cho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyển chọn, tập huấn lực lương tham gia điều tra; BCĐ các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý hiệu quả cuộc Tổng điều tra; Làm cơ sở xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ dân cư giai đoạn 2019-2029.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM, ông Huỳnh Văn Hùng nêu bật ý nghĩa quan trọng về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, diễn ra 10 năm 1 lần. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở để đánh giá lại kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược, công tác hoạch định chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo giai đoạn 2021 – 2030. Cục trưởng nhấn mạnh ngành Thống kê các cấp phải liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các cấp cần quan tâm tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công việc của cuộc Tổng điều tra để kịp thời phát hiện và có hướng giải quyết khi có vấn đề phát sinh.

Theo chương trình, Hội nghị được giới thiệu về các nội dung hướng dẫn công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn bao gồm 3 phần: Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn; Hướng dẫn lập danh sách địa bàn điều tra cấp phường, xã, thị trấn (phụ lục 3) và hướng dẫn lập danh sách địa bàn điều tra cấp quận, huyện (phụ lục 4); Hướng dẫn cách chụp, quét ảnh sơ đồ nền và cách gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh. Hội nghị diễn ra sôi nổi với phần tham gia thực hành và thảo luận của các cán bộ để đảm bảo nắm chắc các vấn đề, nội dung đã được hướng dẫn, đó là cơ sở vững chắc cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sắp tới thành công.

Một số hình ảnh tại hội nghị

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI