SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh

 

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh


Sáng ngày 17/4/2022, Đoàn công tác TCTK do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn cùng một số lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê và các công chức thuộc CTK Hồ Chí Minh.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo CTK thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng đã báo cáo tóm tắt công tác thống kê năm 2021, quý I/2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cụ thể, đối với Tổng điều tra kinh tế 2021, CTK đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 03 văn bản quan trọng để cuộc điều tra đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng số liệu, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch theo quy địnhKết quả sơ bộ TĐTKT 2021, đã điều tra 216.178 doanh nghiệp có hoạt động; 2.583 đơn vị sự nghiệp; 361 đơn vị hiệp hội, 2.381 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 387.406 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Trên cơ sở nội dung phương án các cuộc điều tra, năm 2021, CTK tổ chức thực hiện đồng bộ 27 cuộc điều tra, đạt kết quả tốt. Công tác biên soạn báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quí và năm 2021; các báo cáo chuyên đề ở các ngành đúng thời gian quy định. Quý I/2022 Cục Thống kê Thành phố đã triển khai các phương án điều tra (tháng, quý, năm) theo kế hoạch. Ngoài biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng theo Kế hoạch của Tổng cục, CTK đã bổ sung thực hiện báo cáo nhanh tình hình kinh tế- xã hội hàng tháng, báo cáo nhanh phân tích mức tăng trưởng GRDP, phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM; hoàn thành biên soạn Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021, triển khai thực hiện Niên giám Thống kê năm 2021.

Bên cạnh đó, CTK Thành phố đã tổ chức 02 Hội thảo ý kiến của Sở, ban ngành và Chi cục về nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia, có lồng ghép tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; tổ chức lấy ý kiến của Sở, ban ngành về 8 biểu cung cấp thông tin đầu vào phục vụ biên soạn GRDP quý, năm; xây dựng Dự thảo Chiến lược phát Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

CTK đồng thời đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện điều tra và thực hiện các phần mềm công việc.Công tác điều động và bổ nhiệm được thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, căn cứ vào các tiêu chí như: diện tích tự nhiên, dân số, tổng số doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp... lãnh đạo CTK đã cân đối phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các Phòng và Chi cục Thống kê quận, huyện, thành phố, khu vực. Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra cũng được thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện các cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn do TP có quy mô quá lớn, trong khi số lượng điều tra viên chưa đảm bảo; Một số hoạt động điều tra thống kê phục vụ địa phương chưa được thực hiện do Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn Thành phố chưa được phê duyệt; Hạ tầng CNTT, trang Web của địa phương còn phân tán, bị động trong việc thiết kế hình ảnh, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức khác. CTK TP Hồ Chí Minh đề xuất, kiến nghị xây dựng số lượng định mức điều tra viên riêng cho các tỉnh có quy mô lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ... trong một số cuộc điều tra (doanh nghiệp, cá thể; TCTK sớm phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 để CTK địa phương có căn cứ pháp lý trình UBND ban hành văn bản triển khai thực hiện từ năm 2022.

Sau báo cáo trên, các thành viên Đoàn Công tác TCTK đã thảo luận, trao đổi và giải đáp những vướng mắc của Lãnh đạo, công chức CTK TP Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn; việc thực hiện các cuộc điều tra trên địa bàn; thực hiện chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; mô hình hoạt động tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, công tác tài chính.

Kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Lãnh đạo, công chức CTK TP Hồ Chí Minh cố gắng khắc phục những khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng thu thập thông tin, phân tích, dự báo số liệu thống kê địa phương; cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành để ngày càng nâng cao vị thế của ngành Thống kê tại địa phương...

Như vậy, chuyến công tác của Đoàn công tác TCTK đã kết thúc và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, làm cơ sở để Lãnh đạo Tổng cục đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác thống kê trong toàn Ngành./.

Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI