SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Trích lược một số điều của Luật Thống kê và Nghị đỊnh 95/2016/NĐ-CP (16/3/2017 09:56)Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (1/3/2017 10:15)

Các tin khác:
Thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương  (27/2/2017)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017 ngành thống kê thành phố Hồ Chí Minh  (24/1/2017)
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thành phố Hồ Chí Minh  (24/1/2017)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Cục Thống kê năm 2016  (11/1/2017)
Thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương  (30/11/2016)
Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê  (7/11/2016)
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016  (26/8/2016)
Thông báo thi tuyển công chức năm 2016  (11/8/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI