SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB
GDP (Gross domestic product: tổng sản phẩm trong nước)

Là giá trị mới của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng sản phẩm trong nước được tính theo giá thực tế và giá so sánh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI